Co znaczy Positive life?

Żyj pełnią życia

doświadczaj, akceptuj, zmieniaj i realizuj to, co dla Ciebie ważne

podkowa1 (29 kB)

Wiesz co oznacza słowo pozytywny?

Pozytywny to znaczy: dobry, korzystny. Zatem Pozytywne Życie to życie dobre, pełne korzyści. Satysfakcjonujące.

Pozytywny to znaczy również: stwierdzający obecność czegoś w czymś, więc Pozytywne Życie to obecność …. No właśnie. Obecność czego?

Pierwsze skojarzenie to obecność szczęścia, radości, sukcesów, obfitości, spełnionych marzeń, dobrych ludzi. Tak na pierwszy rzut oka jawi się pozytywne życie. I OK,

ale ...

Życie to doświadczanie, a doświadczenie to sukcesy i porażki, radości i smutki, niespodzianki i rutyna, uśmiechy losu i przeszkody, rozczarowania i ekscytacja, niecodzienność i powszedniość, wzloty i upadki, uśmiech i łzy, nuda i ekscytacja.

Czy zatem pozytywne życie to życie bez problemów, kłopotów, trudności?

Można i tak rozumieć pozytywne życie, tyle, że to byłaby bajka. A przecież nawet w bajkach są przeszkody, zmartwienia, perypetie, wilki, czarownice i potwory. Życie bez trudności jest niemożliwe. Życie bez problemów, to życie nieboszczyka.

Pozytywne życie to nie sielanka bez łyżki dziegciu, nie droga usłana płatkami róż. To nie życie bez upadków, porażek, potknięć i błędów.

W każde życie wpisane jest cierpienie, problemy, kryzysy, niepowodzenia, trudne sytuacje, wyzwania, przeszkody.

Są wzloty i upadki, radość i smutek, strach i odwaga, sprzyjające warunki i utrudniające okoliczności.

Życie jest jak niebo, na którym lśni słońce i które przysłaniają czasem ciemne chmury. Jest jak strumień pełen czystej orzeźwiającej wody, który płynie jednak po kamieniach, jak rzeka wartko i radośnie płynąca, która spada czasem wodospadem łez.

Ból psychiczny, strapienia, rozczarowania i przykrości są nieodłączną częścią życia. Potrzeba bycia szczęśliwym również.

Tak więc pozytywne życie to obecność przeróżnych doświadczeń, dobrych i złych, łatwych i trudnych, ale najważniejsze jest to, by w tej kaskadzie doświadczeń człowiek rozeznał co ma znaczenie, co jest dla niego istotne i podejmował działania, w kierunku wyznaczonym przez wartości, by wieść życie bogate, wartościowe i pełne znaczenia.

Pozytywne życie to szczęśliwe życie. Szczęście to nie jet brak barier, ale umiejętność radzenia sobie z nimi. To wyciąganie lekcji z porażek, podejmowanie wyzwań, niezrażanie się trudnościami, To wiara w siebie, odwaga realizowania wewnętrznych celów, odkrywanie i korzystanie z zasobów jakie mamy, to praca nad własnymi słabościami i ograniczeniami.

Pozytywne życie to satysfakcjonujące życie, z którego człowiek jest zadowolony nawet nie tyle pomimo trudności, co razem z nimi.

Pozytywne życie to umieć znajdować światło w ciemności, szukać sensu w każdym doświadczeniu, tańczyć w deszczu, wiedzieć możliwości w trudnościach, w porażce sukces, tyle że w stroju roboczym, To mieć świadomość, że jeśli zamykają się drzwi, to gdzieś otwiera się okno. To wiedzieć, że dwa kroki w tył po kroku w przód to nie katastrofa, tylko cha-cha.

Pozytywne życie to więcej celów, marzeń, działania, odwagi, dobrych nawyków, wdzięczności, wybaczania, sensu i akceptacji, dobry relacji z samych sobą i z innymi w miejsce narzekania, bezradności, porównywania się z innymi i samotności.

Pozytywne życie to umiejętność bycia tu i teraz.

Przeszłość i przyszłość mają ogromne znaczenie. Tam tkwią nasze korzenie i nasza nadzieja. Dobre wspomnienia i marzenia, ale również traumy i lęki. Chodzi więc o to, by umiejętnie korzystać z czasu, by nie dać się zamknąć w chmurnej przeszłości, by nie bać się przyszłości. Życie dzieje się zawsze teraz i zawsze tu. Każda chwila utracona na narzekanie lub lęk, jest utracona raz na zawsze.

Pozytywne życie to umiejętność rozpoznania i wykorzystania tego, czym zostaliśmy obdarzeni.

Każdy z nas ma jakiś talent, ma do czegoś dryg, ma jakieś zasoby, coś potrafi, umie, w czymś jest mistrzem. Chodzi o to, by to wykorzystywać, by budować, by za tym iść, by być sobą, by podążać za tym co dla nas ważne i istotne, co stanowi o sensie naszego bycia tutaj, właśnie tu i właśnie teraz.

Pozytywne życie to również świadomość własnych braków i ograniczeń. Każdy z nas ma jakieś słabości, lęki, obawy, problemy, kłopoty, wady. To też jest kawałek nas i to też jest część naszego życia. Warto to zaakceptować, by nie utknąć w bierności i malkontenctwie.

Pozytywne życie zatem to nic innego jak życie pełnią życia, z akceptacją tego jakie ono jest i jacy my jesteśmy. To zmienianie tego, co zmienić można (w sobie i w świecie) i akceptowanie tego czego zmienić się nie da, nie schodząc z drogi, którą idziemy podążając z równoczesnym podążaniem za tym co dla nas ważne i istotne z pełnym zaangażowaniem.

Pozytywne życie to doświadczanie, akceptowanie, kreowanie i uczenie się bycia szczęśliwym ze wszystkim co życie ze sobą niesie. To budowanie dobrostanu w takich warunkach jakich jesteśmy, z tym co posiadamy i co nas ogranicza. to cieszyć się i doceniać to, co jest, nie komplikowanie tego, co jest proste, nie szukanie dziury w całym. to życie w którym nie walczysz z tym, czego zmienić nie możesz, ale robisz to co dla Ciebie ważne.

W życiu chodzi o to, aby żyć, czyli robić to co dla nas ważne, istotne i całym sercem angażować się w te aktywności. Nie ma sensu tracić energii, czasu i sił na walkę a wiatrakami. Lepiej skonstatować co ma znaczenie, skupić się na tym, co nas pociąga, zaprasza i stanowi o sensie naszego istnienia.

Pozytywne życie to nie obrażanie się na trudności, ale szukanie możliwości. To nie złorzeczenie na los, lecz uśmiechanie się do szans. To nie narzekanie lecz działanie.

W największym skrócie Pozytywne Życie to dobre życie, pełne sensu, zaangażowania, dobrych relacji z innymi. To życie, w którym akceptujemy to czego zmienić się nie da, a zmieniamy to, na co mamy wpływ, umiejąc oczywiście odróżnić jedno od drugiego. Lecz najważniejsze jest podążać zawsze w kierunku wyznaczonym przez nasze wartości. Tak buduje się dobrostan.

Positive Life - to droga do satysfakcjonującego życia. Nie bez, czy pomimo trudności, co razem z nimi. Wejdź na tą drogę. Zapraszam

Tego wszystkiego można się nauczyć. I po to właśnie powstało Positive Life, by towarzyszyć ludziom w budowaniu ich dobrostanu.